Αίτηση Εποχικού Προσωπικού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Π. Πρόδρομος (59031), Ημαθία
Βέροια, Κεντρική Μακεδονία

23310 95255

6985 038 668

6974 708 435

6973 371 053

info@kxkfruit.gr

Τμήμα Πωλήσεων: dimos@kxkfruit.gr

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 π.μ. to 5:00 μ.μ.


Αίτηση Εποχικού Προσωπικού

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και πατήστε "Αποστολή"


Σε περίπτωση που σας καλέσουμε, παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

  • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
  • Α.Φ.Μ. (ένα επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται)
  • Α.Μ.Κ.Α. (ένα επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται)
  • Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. ή Ασφαλιστική Ενημερότητα Ο.Γ.Α. (ανάλογα με την ασφάλεια που έχετε)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης